Välkommen till Pallco AB - vi kan lite mer om mycket

Pallco AB är ett svenskt bolag som, utvecklar och tillverkar kundanpassade produkter i metall, stål och aluminium. Genom smarta lösningar, erbjuder vi helhetslösningar inom material, komponenter, bearbetning, robot och lasersvetsning, packning och lagerhållning mm bidrar vi till våra kunders framgång.

Produktion

Vi hjälper våra kunder med ansvaret över hela förädlingskedjan vilket möjliggör högre lönsamhet och en större plattform. Förädlingen genomförs i fabriksytor om 20 000 m2 fördelat på 2 fabriker.

Produktionsanläggningarna för vidareförädling är ofta kundunika med robotceller eller andra moderna utrustningar för att kunna vara kostnadseffektiva och leva upp till kundernas kvalitetskrav.

Vår styrka är volymprodukter i linjeflöde med efterföljande ytbehandling och packning.

Maskinparken består av rullformningslinjer, automatstansmaskin, kantvik, automatpressar, robotsvetsar, pulverlackering och monteringslinjer.

Marknad

Vi satsar hårt på kundfokus och kompetens. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att få helhetslösningar.

Affärside
Pallco levererar kompletta produkter och helhetslösningar inom metall. Vår storlek, teknik och kompetens är vår styrka.  

Mission
Pallco arbetar som systemleverantör inom metall och med kompletta uppdrag från konstruktion, prototypframtagning, tillverkning, kvalitetskontroll till logistik och leveransbevakning.

Vision
Pallco ska vara våra kunders naturliga val genom att alltid överträffa kundens önskemål.

Om oss

Pallco AB är ett svenskt företag som startades år 1949. Vi ligger vackert belägna vid Ekenässjön.

Unikt erbjudande till våra kunder
Genom att erbjuda våra kunder unika helhetslösningar kan vi bidra till våra kunders lönsamhet, vi tar hand om hela kedjan från råmaterial till leverans helt kundanpassat.

Metall
Vi arbetar främst med stål och aluminium. Stål i form av plåt, coils och rör, aluminium främst profiler men till viss del också plåt.

Kunden i fokus
Vi hjälper kunderna med ansvaret över förädlingskedjan vilket möjliggör högre lönsamhet och en större plattform. Förädlingen genomförs i fabriksytor om 20 000m2. Produktionsanläggningarna för vidareförädling är ofta kundunika med robotceller eller andra moderna utrustningar för att kunna vara kostnadseffektiva och leva upp till kundernas kvalitetskrav.

Marknaden
Vår huvudmarknad är ett antal större kunder i Norra Europa och vi en har målsättningen att vinna marknadsandelar de kommande åren. Det betyder att vi strävar efter att stärka vårt samarbete med befintliga kunder men också knyta till oss några nya kunder.

Kvalitet & Miljö

Att jobba med kvalité och miljö är idag självklarheter.

Gröna skogar med djur, insekter, svamp, bär, friskt vatten med fiskar i är något som vi idag tar som givet. Detta vill vi på Pallco skall bestå, även i framtiden. Pallco som företag och alla våra anställda skall därför bidra med det vi kan, för att möjliggöra denna ambition.

Pallco är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och jobbar enligt ISO 14001.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor